När behöver jag söka bygglov?

Luftvärmepumpar och kylaggregat behöver vanligtvis inte bygglov om

     
  • Måtten på aggregatet är mindre än 80 x 60 x 30 cm,
  •  
  • Aggregatet är placerat på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde (ställs aggregatet på marken med markstativ så är inte aggregatet placerat på byggnaden)
  •  
  • Inte stör stadsbilden (placerad så att den inte syns från gata och liknande).

Källa: Stockholm Stad

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.