Portabel AC startar inte

Felsökning om portabelt kylaggregat inte startar

Är strömmen ansluten?

  • Anslut strömkabel

Är vattentanken full?

  • Töm vattentank, se bruksanvisning

Är lokalens temperatur över 35°C eller under 10°C?

  • Minska eller öka lokalens temperatur så den hamnar inom aggregatets arbetsområde

Understiger lokalens temperatur den som är inställd på aggregatet?

  • Ändra inställd temperatur
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.