Miljöpolicy

Luftmiljöbutiken i Stockholm AB:s medarbetare skall aktivt medverka till att arbeta fram och revidera vårt miljöledningssystem:

Miljöpolicyn innebär bland annat

 • Att vi på förhand ska bedöma miljökonsekvenserna av vår verksamhet.
 • Att vi säkerställer att personalen har god produktkännedom och god förståelse för miljöanpassade produkter samt sålda produkters påverkan på miljön.
 • Att vi tillhandahåller tjänster som har minsta möjliga inverkan på miljön.
 • Att vi bidrar till att sprida kunskap om miljövänlig teknik och miljömedvetande.
 • Att vi fastställer miljömål vilka vi kontinuerligt mäter och ser över.
 • Att vi förbättrar och utvecklar vårt miljöledningssystem så att miljömålen uppnås.
 • Att vi ökar försäljningen av produkter med miljöanpassat produktinnehåll.
 • Att vi ökar försäljningen av produkter med hänsyn till lägsta energiförbrukning.
 • Att vi minskar vår egen energiförbrukning i kWh i totala verksamheten.
 • Att vi minskar transportkostnaden relativt omsättningen.
 • Att vi minskar avfallskostnaden relativt omsättningen.
 • Att vi kontinuerligt förbättrar riktlinjer och rutiner för miljöarbete, med hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov, lägst uppfyllande myndigheters krav.

Miljömål

 • Produkter: Välja miljöanpassade material och godkänd utrustning, minska spill och annat avfall vid installation och service Öka andelen miljöanpassade produkter
 • Energiresurser: Minska energiförbrukningen i vår dagliga verksamhet, minska antalet transporter i logistik-kedjan
 • Personal: Välja transportfordon med låg bränsleförbrukning, återvinna förbrukat kontorsmaterial och kasserad utrustning
 
Miljöpolicy 201712, Rev. 3
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.