Felsökning Daikin Online Controller

När detta hände Förklaring och vad du ska kontrollera
Ingen av LED-lamporna lyser

Enheten är strömlös eller inte aktiverad

 • Försök att manövrera enheten med den infraröda fjärrkontrollen.
 • Stäng av anläggningen och starta den igen.
 • Se till att LED-lamporna inte inaktiveras i programmet.
 • Kontrollera installationen.
WLAN-adaptern syns inte på enhetens överblicksskärm ("Hem"-skärmen) när WLAN-adaptern har konfigurerats.
 • Kontroler att strömmen är påslagen.
 • Kontrollera att LED-lampan RUN lyser.
 • Om LED-lampan AP lyser , trycker du på MODE-knappen i två sekunder för att växla till RUN-läge.
 • Om LED-lampan RUN blinkar försöker du ansluta WLAN-adaptern till det trådlösa nätverket. Se till att WLAN-adaptern är placerad i närheten av routern (åtkomstpunkten för trådlöst WLAN).
 • Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till samma trådlösa WLAN som adaptern om LED-lampan RUN lyser.
 • Kontrollera att inte det trådlösa nätverket har för många mobila enheter anslutna. Testa att koppla ned, någon eller några enheter.
När du försöker göra en direktanslutning till adaptern (AP-läge), WLAN-adaptern inte synlig i listan över tillgängliga WIF-nätverk i din smartphone/surplatta.
 • Om LED-lampan AP inte lyser trycker du på MODE-knappen i 2 sekunder för att växla till AP-läget.
 • Om LED-lampan AP blinkar, väntar du tills LED-lampan lyser med fast sken (ca. 1 minut). WLAN-adaptern håller fortfarande på att startas upp.
 • Om LED-lampan AP lyser växlar du till RUN-läge genom att trycka på MODE-knappen igen i två sekunder. På detta sätt ändras den nätverkskanal som WLAN-adaptern använder. Upprepa vid behov.
Inget av ovan fungerar

Se FAQ på: https://www.onlinecontroller.daikineurope.com

   
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.