Allmänna köpevillkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av våra produkter (nedan kallade Produkterna) av Luftmiljöbutiken i Stockholm AB, 556514-5330, (nedan kallat Luftmiljöbutiken), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Luftmiljöbutiken. Vid försäljning till konsument tillämpar Luftmiljöbutiken de tvingande regler som följer med Konsumentköplagen (1990:932) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Produkter
Produkter som säljs av Luftmiljöbutiken kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en Svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via: webbshopen  www.luftmiljobutiken.se, Luftmiljöbutikens showroom, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Luftmiljöbutiken bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Luftmiljöbutiken ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Luftmiljöbutiken rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Luftmiljöbutikens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Luftmiljöbutiken ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Tilläggstjänster
I större delen av Sverige erbjuder Luftmiljöbutiken tilläggstjänsterna Installation, Demontering, Retur (bortforsling av Kundens gamla produkt för återvinning) och Underhållsservice. Läs mer om villkor och priser för tilläggstjänster.

Leverans
Enligt våra leveransvillkor, läs mer>>

Priser och betalning
De priser och avgifter som anges på Luftmiljöbutikens webbplats är inklusive mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Delbetalning
Väljer du delbetalning som betalningssätt så visas månadskostnaden för din kundvagn. Du kan välja mellan:

• 3 mån (0% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppl.-avgift om 95 kr tillkommer.)

• 6 mån (0% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppl.-avgift om 195 kr tillkommer.)

•12 mån (0% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppläggningsavgift om 295 kr tillkommer.)

•24 mån (9,95% ränta) (Avi.-avgifter om 29 kr och en uppl.-avgift om 295 kr tillkommer.)

Fakturabetalning
Vid betalning med Klarna faktura
Du får en faktura per mail och post när produkten levererats från Luftmiljöbutikens lager. Fakturan förfaller till betalning inom 14 dagar från att den skickats. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift på 49 kronor.

För köp med delbetalning eller faktura behöver du:

• Personnummer (alt. organisationsnummer) anges vid beställning.

• Som privatperson är du folkbokförd i Sverige.

• Du har inga tidigare betalningsanmärkningar.

• Din leveransadress för varorna är samma adress som den
  folkbokförda (alt. juridiskt registrerade) adressen eller att varorna
  vid samtidigt köp av installation levereras till vår installatör.

I det fall Kunden är i dröjsmål med betalningen utgår påminnelseavgift enligt lag med för närvarande 60 kr. Betalar inte kunden i rätt tid har Klarna rätt att erhålla dröjsmålsränta 25,5% samt Luftmiljöbutiken har rätt i tillämpliga fall att hålla inne leverans eller del därav. Du kan läsa mer om fakturering eller se om din betalning registrerats på hemsidan: Klarna.com

Kortbetalning
Luftmiljöbutiken erbjuder sina kunder vid köp, enkel och garanterat säker kortbetalning med VISA och MasterCard.

Betalningssäkerhet
Luftmiljöbutiken garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på
luftmiljobutiken.se är säkra. Luftmiljöbutiken erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med DIBS Payment Services, Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos DIBS Payment Services där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Luftmiljöbutiken hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Säkerhet och sekretess
All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett Extended Validation SSL-certifikat (SSL-certifikat med utökad validering) utfärdat av VeriSign.
I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Luftmiljöbutiken lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Luftmiljöbutiken dokumenterar även viss kommunikation som Luftmiljöbutiken har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Luftmiljöbutiken.  Luftmiljöbutiken kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter
till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

ROT-avdrag
Följande gäller i de fall Kunden avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt kapitel 67 i inkomstlagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetet är av den arten att det helt eller delvis är arbeten avseende reparation*, underhåll*, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura-modellen gäller fr.o.m. 1 Juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med det belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock max 50.000:-.

Följande villkor måste uppfyllas.

 1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
   
 2. Kunden ska - om  entreprenören så begär - överlämna särskilt meddelande från Skatteverket om den totala skattereduktion som beställaren redan utnyttjat under året och har kvar att utnyttja.
   
 3. Kunden ska vid beställning ange det/de personnummer på vilka ROT-avdrag ska utnyttjas. Kunden ska ange den fastighetsbeteckning alt. Bostadsrätssförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer där arbetet med ROT-avdrag ska utföras. Uppgifterna lämnas i kassans meddelandefält innan utcheckning.
   
 4. Kunden försäkrar att han helt eller delvis är ägare/ innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
   
 5. Luftmiljöbutiken ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
   
 6. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger - helt eller delvis - utbetalning äger Luftmiljöbutiken rätt att omgående kräva/fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska till Luftmiljöbutiken inom 10 dagar från krav/fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag Luftmiljöbutiken begärde utbetalning från Skatteverket.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Köp av plomberade förbrukningsvaror, som till exempel filter, rengöringsmedel etc., kan endast ångras om plomberingen är obruten. Luftmiljöbutiken betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 bankdagar efter att returnerad produkt kommit Luftmiljöbutiken till godo. OBS! Returen ska alltid skickas på sådant sätt att den levereras till vår leveransadress: Luftmiljöbutiken, Birger Jarlsgatan 83, 113 56 Stockholm.

Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Luftmiljöbutiken, förslagsvis skriftligen via e-post: info@luftmiljobutiken.zendesk.com före varan returneras. Enligt EU:s nya regler för internethandel har man rätt att returnera använd vara inom ångerrätten men att Luftmiljöbutiken då har rätt att göra avdrag för värdeminskningen. Avdraget för öppnade förpackningar till filter, rengöringsmedel etc. avdrages med 100%.

Ej utlösta order
Vid händelse av att du ej löser ut försändelsen debiteras du utöver fraktkostnaden 390 kronor för tillkomna kostnader. (Ångerrätten gäller ej vid outlöst order)

Garanti och reklamationsrätt
Luftmiljöbutiken säljer enligt sina garantivillkor alla produkter med 1 års materialgaranti om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen Luftmiljöbutiken levererade Produkten.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis
Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag om inte annat anges. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar Luftmiljöbutikens kundtjänst.

Fabrikationsfel ska konstateras av oss godkänd servicetekniker eller serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Luftmiljöbutiken ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är Luftmiljöbutiken skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkterna av Luftmiljöbutiken.

Tvister och lagval
På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Luftmiljöbutiken och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller funderingar om Luftmiljöbutikens allmänna köpvillkor kontaktas kundtjänst via telefon: 08-612 87 70 eller via e-post: info@luftmiljobutiken.zendesk.com

*endast fastighet, gäller ej inventarier (ex. värmepump).

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.