Skillnaden på olika HE9 och HE12 modeller

Skillnaden på HE9 och HE12 är främst den nominella och maximala värme- och kyleffekten.

HE9DKE och HE12DKE skilde sig åt i rördimension och köldmediemängd. Annars var den stora skillnaden olika programering av inne- och utedelens kretskort som reglerade kompressorns och fläktmotorns varvtal och därmed värmepumpens avgivna effekt.

HE9DKE och HE12DKE är utrustad med en syregenerator i utedelen, vilken med ett mycket tätt membran och en pump filtrerar bort kvävet och ökar syrehalten i luften som den sen förde via en slang in  till inohusdelen där den höjde inomhusluftens syrehalt.

HE9DKE och HE12DKE var tyvärr utsatt för omfattande parallell-import och de som togs in från sydeuropa var inte alls anpassade för att klara det svenska klimatet.

HE9GKE och HE12GKE skilde sig fortfarande i rördimension men inte i köldmediemängd. Köldmediemängden ökade jämfört med den äldre DKE och därmed effektiviteten. HE9GKE och HE12GKE var den första HE-modellen som tillverkades speciellt för den nordiska marknaden.

HE9JKE och HE12JKE var i stort sett identisk med GKE men den fick ett nytt bottentråg med flera utgångshål för kondensvattnet.

HE9LKE och HE12LKE har båda samma rördimension och köldmediemängd. Både HE9LKE och HE12LKE är optimerade i sin programmering och HE9LKE är marknadens enda luftvärmepump som vid 7°C och samtliga delaster har över 5 i COP, det är också den värmepump som sparade mest när det är riktigt kallt.

HE9NKE och HE12NKE var nya modeller utvecklade för att klara EU:s energidirektiv som träder i kraft 1 Jan 2013. För att uppnå den bästa SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) och en erhålla energimärkning A++ var man tvungen att lämna scroll-kompressorn till förmån för en mycket effektiv twin rotary kompressor som klarar drift ned till -25°C utan trågvärmare.

HE9PKE och HE12PKE är de senaste modellerna, de är en uppdaterad variant med förbättrad SCOP och effektivare avfrostning. Den fick bästa testresultat vid test hos SP

Alla He-modeller har elektornisk expansionsventil. Det som kännetecknar alla HE-modellerna är att förångare och kondensor är överdimensionerade jämfört med andra modeller och att de är optimerade föra att ge en hög verkningsgrad i värmedrift.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.