Service och underhåll av luftvärmepump

Det är viktigt att man sköter sin anläggning kan börja läcka vatten om man inte servar den regelbundet.

Detta pga. att innedelens förångarbatteri blivit igensatt av damm som läckt igenom filtren.

Luftmiljöbutiken har egna certifierade kyltekniker och erbjuder underhållsservice i förebyggande syfte.

Grundläggande servicepaket erbjuds i två nivåer 

1. Lilla servicen består av:

 • Ytlig och invändig rengöring av innedelens förångarbatteri
 • Rengöring av filter, kontroll av mikrofilter
 • Ytlig och invändig rengöring av&nbsp kondensorbatteri
 • Kontroll av funktion och driftsparametrar
 • Kontroll av in & utblåstemperatur samt strömförbrukning
 • Genomgång på platsen av drift & skötsel
 • Tid ca. 1 timme


2. Stora servicen består av:

 • Ytlig och invändig rengöring av innedelens förångarbatteri
 • Rengöring av dammfilter, kontroll av mikrofilter
 • Demontering och rengöring av innedelens fläkthjul
 • Demontering&nbspoch rengöring av innedelens droppskål
 • Ytlig och invändig rengöring av kondensorbatteri
 • Kontroll av funktion och driftsparametrar 
 • Kontroll av in & och utblåstemperatur samt strömförbrukning
 • Vid behov utföres även kontroll av köldmediets arbetstryck
 • Genomgång på platsen av drift & skötsel
 • Tid ca. 2 timmar
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.