Garanti

Garanti och reklamationsrätt
Luftmiljöbutiken säljer alla produkter med 1 års materialgaranti om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen Luftmiljöbutiken levererade Produkten.

Garantivillkorens omfattning
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår på grund vid eller efter felaktig användning av Produkten och/eller använding vid ej avsedda förhållanden. Garantin gäller ej exempelvis inte vid bristfälligt underhåll av produkten, att Produkten ej installerats av godkänd certifierad kyltekniker samt behörig elektriker. Det åligger Kunden att styrka att så har skett med godkänd Kontrollrapport enligt Köldmedieförordningen (2007:846).

Materialgaranti för värmepumpar och luftkonditionering
Vid fel på produkten som beror på material- eller tillverkningsfel erhålles reklamerad reservdel utan kostnad. Kunden skall skriftligen till Luftmiljöbutiken reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märks eller borde ha märkts eller eljest kommit till Kundens kännedom genom reklamation från annan.

Fullgaranti för värmepumpar och luftkonditionering
Vid fel på produkten som beror på material-, tillverknings- eller install-
ationsfel erhålles åtgärd/reparation av reklamerat fel utan kostnad. 
Garantin räknas från datum för leverans och gäller enbart under förut-
sättning att anläggningen installerats av oss eller eller genom oss av 
någon av våra samarbetspartners. Garantins bibehållna giltighet efter 
år 2 förutsätts att dokumenterad underhållsservice utförts mellan månad 20-24 och 40-48 räknat från installationsdatum, detta ska kunna styrkas av kunden med hjälp av protokoll eller kvitto från certifierat serviceföretag. För att garantiärende ska hanteras ,skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via Luftmiljobutiken.se.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis
Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag om inte annat anges. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att 
Kunden i första hand kontaktar Luftmiljöbutikens kundtjänst. 
Fabrikationsfel ska konstateras av oss godkänd servicetekniker eller 
serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny 
produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.
Luftmiljöbutiken ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är Luftmiljöbutiken skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkterna av Luftmiljöbutiken.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.