Bästa placeringen av luftvärmepump

Viktigt med bra placering av luftvärmepump
Placeringen av luftvärmepumpens inomhusdel är viktig för att du ska få en bra funktion.

Öppen planlösning
En öppen planlösning är bra, öppen så till vida att dörrarna är öppna, att det är öppet trapphus mellan våningsplanen, så att värmen kan sprida sig utan hinder.

Spridning av värmen
Värmen sprider sig genom att temperaturen strävar efter att jämna ut sig. Har du en temperaturskillnad på 2 grader mellan två rum och en dörröppning så uppstår en luftväxling mellan rummen.

Placering inomhusdel
En tumregel för placering av luftvärmepumpens inomhusdel är att den ska placeras så den når ut med värmen i en så stor del av huset som möjligt. Den kan då ersätta så många radiatorer som möjligt vilket ger en bra besparing.

Effektivare värmespridning
Det är oftast effektivare om innedelen sitter på en yttervägg och blåser värmen in mot mitten av huset än att den sitter "mitt" i huset.

Håll högre temperatur
För bästa spridning av värmen och för att få den temperatur man vill ha i huset så är det bra om man kan hålla lite högre temperatur dit inomhusdelen blåser värmen. Ställ in en lite högre temperatur än vad man vill ha det så får man den temperatur du vill hålla i resten av huset. Värmen sprider sig då också mycket effektivare.

Självfall
Luftvärmepumpens inomhusdel kondenserar vatten vid kyldrift och detta måste helst kunna rinna i kondensslangen genom självfall ut ur huset eller till ett avlopp. I annat fall måste anläggningen kompletteras med en kondensvattenpump.

Placering av utomhusdel
Luftvärmepumpens utomhusdel ska sitt minst 30 - 50 cm upp från mark, den bör ha en vägg eller liknande 10 cm bakom sig. Den bör ha en placering så att den inte är utsatt för konstant vind, speciellt inte så att det blåser mellan baksida aggregat och husvägg.

Syd- vs. norrsida
En solig varm och torr placering ger säkert bättre driftsförhållanden än en placering som är mörk, kall och fuktig. Luftvärmepumpen fungerar dock oavsett väderstreck.

Kondensvatten
Tänk på att det hela tiden när det är kallt ute droppar kondensvatten ur utomhusdelen vid värmedrift. Kondensvattnet måste kunna försvinna ned i marken(dränering) eller liknande.

Rördragning
Mellan luftvärmepumpens inom- och utomhusdel går det två isolerade köldmedierör, en elkabel för strömförsörjning och kommunikation samt från inomhusdelen dess kondensvattenslang. För att dölja rör/kabel-paketet så använder vi inomhus vita plastlister med detaljer och utomhus täcks vi med en vit alt. tegelröd plåtlist som är övermålningsbar.

Goda råd
Ovanstående är inga regler utan goda råd som man bör beakta vid en installation av luftvärmepump. Vi hjälper dig självklart om du vill veta mera.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.