Felkod Panasonic

Din Panasonic luftvärmepump indikerar att den fått en felkod och för att skydda sig mot ytterligare skada har den stängt av sig självt. Med hjälp av fjärrkontrollen kan du få fram vilken felkod det gäller.

Hur du får fram felkoden

Öppna luckan på fjärrkontrollen (på vissa modeller), ta ett spetsigt föremål (t.ex. ett gem) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen. Det piper till och standardfönstret i displayen försvinner.

Använd sedan knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan. För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen. Där det piper fyra gånger finns ett fel. Notera felkoden. I listan till höger står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för felsökning. Vissa av dem tillåter fortsatt drift, medan andra koder kräver service- eller reparationsåtgärd av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet.

Liten lista över felkoder och vad de betyder:

H11 - Abnorm eller bruten kommunikation mellan inne- och utedel
H14 - Felaktigt värde från eller fel på luftsensor innedel
H15 - Felaktigt värde från eller fel på kompressorns tempsensor
H16 - Felaktig ström transformation (CT) i utedel
H19 - Innedelens fläkthjul blockerat eller fel på fläktmotor

H23 - Felaktigt värde från eller fel på innedelens tempsensor 1
H24 - Felaktigt värde från eller fel på innedelens tempsensor 2
H25 - Fel på E-Ion

H27 - Felaktigt värde från eller fel på utedelens tempsensor
H28 - Felaktigt värde från eller fel på tempsensor i utedelens värmeväxlare
H30 - Felaktigt värde från eller fel på rörsensor på kompressorns utlopp

H33 - Felkopplat mellan inne- och utedel
H38 - Inne- och utedel passar ej ihop

H58 - Felaktigt värde från eller fel på inomhusdelens gassensor

H97 - Utedelens fläktmekanism blockerad
H98 - Högtrycksskydd innedel
H99 - Frysskydd innedel

F11 - 4-vägsventilens funktion onormal

F90 - Ström factor korrigering (PFC) kretsskydd
F91 - Fel i köldmediekrets
F93 - Fel i kompessordrift
F95 - Högtrycksskydd utedel i kyldrift
F96 - Överhettningsskydd strömtransistor utedel
F97 - Överhettningsskydd kompressor
F98 - Total överströmskydd (kan bero på för låg spänning i elnätet)
F99 - DC-peak indikering utedel

 

<<<Tillbaka till supportsidan

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.