Hur fungerar en evaporativ luftkylare?

En evaporativ luftkylare kyler luften med hjälp av avdunstning av vatten. När vatten avdunstar till luften, är resultatet av en blandning av luft och vatten molekyler.

Denna kemiska förändring kräver värme, alltså när energi eller latent värme tas från luftmolekylerna - sjunker den faktiska temperaturen i luften.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.