Luftmiljöbutiken och miljön

Miljö är viktigt för oss

Vi väljer alltid det mest miljöriktiga alternativet vid inköp av material och produkter för eget bruk eller som distribueras vidare. Miljöomsorg genom hela verksamheten är en självklar del av Luftmiljöbutiken i Stockholm AB:s åtagande gentemot såväl kunder, personal och samhället.

Våra miljökrav täcker allt från val av produkter, möjlighet till återvinning, transport, energi- och materialeffektivitet. Vi ser till hela produktens livscykel – från val av råmaterial vid produktion till deponering av förbrukad produkt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.