Viktigt angående avluftning GSi-12

För att GSi-12 ska fungera som den ska är total avluftning av systemet nödvändig.

Viktigt!

Det är väldigt viktigt att luftningen av produkt och system utförs på ett systematiskt och noggrant sätt.

Avluftning varmvattentank

Anordningarna för avluftning ska monteras på systemets naturliga högpunkter. Varmvattentanken kan avluftas vid installation genom att lätta på säkerhetsventilen, vilken ska vara monterad på produktens topp.

Cirkulation av systemvattnet

Cirkulation av vattnet ska utföras i de olika delsystemen, radiatorsystemen, värmepumpssystemet och varmvatten-laddsystemet (för manuell körning av pumpar, växelventil etc. gå in i meny Avancerat / Service / Funktionstest). Aktivera även växelventilen under avluftningsprocessen. Noggrann avluftning måste vara utförd innan systemet tas bruk och värmepumpen kan startas.

Tips!

I slutet av avluftningen öka vattentrycket i systemet till ca. 2 bar. Då komprimera kvarvarande luftansamlingar och följer lättare med i vattenflödet och kan avgå i avluftningsanordningarna.

Viktigt!

  • Automatisk avlutade ska alltid monteras på produktens expansionsanslutning placerad på värmepumpens tak.
  • Viktigt! Avlufta igen kvarvarande luft i radiatorerna och övriga delar i systemet efter en tids drift.
  • Små mikrobubblor samlas så småningom i systemets "fickor", det kan ta ganska lång tid innan all luft är borta ur systemet.

Tips!

Ett alltför lågt systemtryck ökar risken för oljud i systemet, samt att luft kan "sugas" in på  pumpens sugsida.

Håll koll på systemtrycket!

Tänk på att systemtrycket helt normalt varierar under året på grund av temperaturskillnader i värmesystemet.

Om skvalande ljud hörs från produkten är det ett tecken på kvarvarande luft.

Även utebliven varmvattencirkulation kan vara ett tecken på kvarvarande luft.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.