KVI Försäkring för företagskund

 

Våra leverantör Daikin är med i KVI, Kyl & Värmepumps Importörerna ger genom sitt medlemskap alla våra företagskunder.

Försäkringslösning för en kyl-/värmepumpsanläggning

 KVI vill att du ska känna dig nöjd och trygg med ditt val av kyl-/värmepumpsanläggning. För att du skall få en extra trygghet kan du teckna försäkring efter de första tre åren till totalt 10 år.

Upp till 10 års trygghet

I samband med installationen kan du direkt teckna 3 års försäkring. När det har gått 5 år (2 års garanti och 3 års försäkring) kommer du sedan att få en möjlighet till årlig förnyelse upp till hela 10 år.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för juridisk person.

Villkor
Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som fastighetsförsäkringen gör avdrag för vid en skada på kyl-/värmepumpsanläggningen. 

Om reparationskostnaden inte överstiger självrisken hos fastighetsförsäkringen ersätter trygghetsförsäkringen hela beloppet med en självrisk om 1000 kr. För mer information  www.arctic.se/kvi.

Serviceavtal
En förutsättning för att försäkringen skall gälla är att kyl-/värmepumpsanläggningen har ett årligt serviceavtal som fullföljs.

Registrering
Utförs av återförsäljaren/installationsfirman inom 3 månader räknat från slutbesiktningen av installationen. Registera och ansök www.arctic.se/kvi.

Bekräftelse
När registreringen är gjord skickas ett försäkringsbrev från Arctic. Där framgår försäkringsperiod och villkor.

Åtgärder vid skada
Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till Juridiska personens försäkring för skadereglering. Därefter skall skadan omgående anmälas till Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov, telefon 08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se. dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Kopia av försäkringsbeviset, servicerapport, reparatörsrapport, reparatörsfaktura och ev. skaderegleringsbeslut ska bifogas skadeanmälan.

Tillsynsmyndighet
Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under Finans-inspektionens tillsyn.

Frågor
Har du frågor kring försäkringen vänd dig till Arctic på telefon: 08-746 05 60, fax: 08-746 88 49 eller
e-post: kundtjanst@arctic.se.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.