Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?

Vad är den ideala rumstemperaturen?

Den ideala rumstemperaturen varierar lite kring vad det är för verksamhet som bedrivs. På ett kontor ligger den ideala temperaturen mellan 21-23 grader beroende på luftfuktighet och solinstrålning. En arbetsplats med kroppsarbete ligger den kanske mellan 19 - 21 grader.

Vad är faran med för varma lokaler?

Människan påverkas vid små avvikelser uppåt från den ideala temperaturen.

  • Koncentrationen minskar
  • Risken för misstag/olyckor ökar
  • Hjärtat får arbeta hårdare
  • vid höga temperaturer förlorar man kroppsvätska

Redan vid 24 grader börjar kroppen undermedvetet att lägga resurser på att hålla kroppstemperaturen i schack. Vid 28 grader har koncentrationsförmågan halverats och risken för misstag eller olyckor ökat med 100%. Människokroppen blir allt mer stressad ju högre temperaturen stiger och temperaturer däröver är rent av farliga att vistas i längre perioder.

Om det är för varmt inne medför det att luften upplevs som dålig.

Vad är det som gäller på arbetsplatsen?

Om luftens temperatur vid stillasittande lätt arbete varaktigt över­ stiger 26° C bör man undersöka luft­, solljus­ och värmeförhållanden, det termiska klimatet.

Arbete i höga temperaturer regleras av arbetsmiljölagen och vid höga temperaturer bör man följa arbetsmiljöföreskriften Arbete i stark värme (AFS 1997:2)och göra en riskbedömning.

Det finns mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida angående temperatur och klimat på arbetsplatsen.

Vad kan man göra åt temperatur och klimat?

Vi kan konstatera att vid temperaturer över 25 grader utomhus fungerar det inte längre att vädra, då blir det bara värre. Många klagar på dålig ventilation men "bra" ventilation gör det då också saken bara värre eftersom den tar in ny varm luft utifrån.

Den enklaste och effektivaste lösningen är att installera luftkonditionering i lokalen. En luftkonditionering håller temperaturen på en önskad nivå, den avfuktar och filtrerar rumsluften så den blir behaglig att andas och rensad från ohälsosamma partiklar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.