Min anläggning fungerar inte normalt

Om din anläggning, luftkonditionering eller värmepump inte fungerar som den ska så kan du först göra en egen kontroll och försök till åtgärd.

Är anläggningen helt död?

  1. Kontrolllera att säkringarna i elcentrlen är hela/i tillslaget läge.
  2. Kontrollera att alla strömbrytare är på i tillslaget läge.
  3. Om du har en "Fasen" penna kan du kontrollera utanpå kabeln att det kommer fram ström.

Fungerar inte anläggningen normalt eller har du fått en felkod

  1. Kontrollera först felkoden
  2. Bryt strömmen för anläggningen i 5 minuter och slå på den igen, prova starta igen.

Är anläggningen inne- eller utomhusenhet igenisad

  1. Stäng av anläggningen tills isen är borta om det är plusgrader
  2. Vi kan inte rekommendera dig att själv avlägsna isen på grund av skaderisken på anläggningen. Om du ändå gör ett försök så är det på egen risk och bryt alltid strömmen först.

Hjälper inget av ovanstående och felet kvarstår eller återkommer, kontakta oss för hjälp i Stockholms län, klicka här

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.