Ozonskola

Med Airmastes ozonskola vill vi skapa tydlighet kring ozon och dess funktion. På följande sidor kan du läs mer om ozon i allmänhet och fördjupa dig i ozonframställning och teknik.

Ozon finns i naturen dels som ett skyddande lager mot ultravioletta strålar i stratosfären, dels som marknära ozon i atmosfären. Ozon förknippas oftast med miljöhot som uttunning av ozonskiktet och ökad halt av marknära ozon.

Faktum är att ozon används för att desinficera luft och vatten i en mängd industriella processer. Ozon är en mycket reaktiv molekyl som är eftertraktad för sin starkt oxiderande förmåga. Att använda ozon för rening är en väl beprövad teknik.

Ozonaggregat och ozongeneratorer används för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök/luktsanering av bilar, hotellrum och bostäder.

ALLMÄNT OM OZON>>>

LÄS OM OZONFRAMSTÄLLNING OCH TEKNIK>>>

OBS!
Tänk på att ozonaggregat ska användas med försiktighet.
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Vid användning av ozonaggregat upp till ca 500 mg/timme så är det ok att beträda rummet under en kort period (ca 10-15 minuter). Vid användning av kraftigare ozonaggregat vid tex brandsanering ska man absolut inte vistas i utrymmet. Vid kontinuerlig ozonbehandling som i soprum eller miljörum där man utsätts för kortare tids exponering är helt ofarligt.

Om ozonaggregat ska användas för luftrening eller luktborttagning i utrymmen där människor uppehåller sig, som tex i hygienutrymmen eller omklädningsrum, måste man se till att hålla en låg ozonkoncentration under föreskrivna värden (se nedan). Genom att installera en ozonmätare med ozonsensor som styr ozonaggregatet efter ett förinställt värde, kan man säkerställa att aldrig överskrida de hygieniska gränsvärdena.

Hygieniska gränsvärden för ozon:
Nivågränsvärde (8 timmar)       = 0,1 ppm
Takgränsvärde (15 minuter)      = 0,3 ppm
(ppm = parts per million)

 

Källa: Swema Trading AB, Airmaster Ozonskola

Tillbaka till Luftmiljöbutiken/ozonaggregat

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.