Standardinstallation luft-luftvärmepump

Luftmiljöbutiken installerar olika sorters värmepumpar i hela StorStockholm med omnejd och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp av värmepump. Därför har vi egna certifierade kyltekniker som utför våra installationer.

Information hittar du här om vår standard­installation av luft­-luftvärmepumpar. Viktigt är att du har kontroll på vad som ingår i installationen och vad du själv ansvarar för som kund.

Vem installerar min värmepump?

Våra installationer utförs främst av våra egna kyltekniker. Vi har fasta samarbetspartners som hjälper oss vid  hög belastning för att hålla korta leveranstider.  Efter att du lagt din order blir du kontaktad av vår serviceavdelning för inbokning av en installationstid som passar oss båda.

Vid ROT-avdrag

Om du köpt din luft-luftvärmepump och kan göra rotavdrag så får du ett reducering på 30% av arbetskostnaden vilken schablonmässigt utgör 30% av det totala priset. Det innebär vanligtvis en reducering med 9%. 

För att vi ska kunna göra rotavdrag behöver vi följande uppgifter:

  • Ert/era personnummer
  • Fastighetsbeteckning alternativt brf. organisationsnummer och lägenhetsnummer

Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven för göra rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av rotavdraget, ska du utan dröjsmål reglera och fyllnadsbetala vår faktura.

Luft-­luftvärmepumpar ska installeras med fast elanslutning till en dedikerad säkerhetsströmbrytare. Saknas säkerhetsbrytare så kan vi ombesörja installation av en sådan utförd av behörig elektriker. Framdragning av elström och säkerhetsbrytare är ett tillval och faktureras separat.

Saknas säkerhetsbrytare driftsätts aggregatet med en elsladd och stickkontakt till jordat vägguttag, saknas uttag vid installationstillfället, kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

Våra kyltekniker har behörighet att ansluta aggregatet till dedikerad säkerhetsbrytare eller med stickkontakt till jordat vägguttag. All annan elinstallation ska alltid utföras av en behörig elektriker.

Driftsättning

Efter att installationen är slutförd så får du en genomgång av drift och skötsel.

Specifikation i vår Standardinstallation luft-luftvärmepump

Allmänt

 

Tillstånd

Kunden ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.*

Rotavdrag

Du har köpt installationen med eller utan rotavdrag.**

Förberedelser

 

Plocka undan på installationsplatsen

Kundens ansvar

Täcka och skydda ömtåliga ytor.

Kundens ansvar

Ev. skottning på installationsplatsen

Kundens ansvar

Arbeten

 

Placering innedel

Minst 5 - 10 cm från innertak beroende på modell

Max 3 meter från golv***

Placering utomhusdel

Max 1,5 meter från marknivå***

Håltagning/ar per innedel

Ingår 1 st i max 35 cm tjock vägg av trä, tegel (ej bränt), armerad lättbetong eller leca.****

Håltagning i betong, eternit, puts eller timmer ingår ej, eventuell merkostnad tillkommer och faktureras separat.

Tätning av väggenomföring

Ja, med latexfog inomhus och byggsilikon utomhus 

Driftsättning och funktionstest

Ingår

Genomgång drift och skötsel

Ingår

Grovstädning

Ingår

Elinstallation

Ingår anslutning till befintlig dedikerad säkerhetsbrytare alt. driftsättning med sladd och jordad stickkontakt.

Framdragning av elström

Ingår ej, kräver behörig elektriker vilket vi kan tillhandahålla och fakturera separat.*****

Installation på plats som ej kan nås med vår servicebil

Ingår ej, installation på ö eller annan installationsplats som saknar farbar väg.

Ersättning/lagning fasadskador

Ingår ej

Demontering av befintlig luftvärmepump

Ingår om den sitter på samma plats som den nya ska installeras. Ingår ej om den sitter på annan plats.

Bortforsling av demonterad luftvärmepump

Ingår ej

Bortforsling emballage

Ingår ej

Installationsmaterial

 

Rörlängd/er per innedel

Ingår 4 meter, för rördragning därutöver tillkommer extra kostnad per påbörjad meter

 Kanallist/er per innedel

Ingår 4 meter vita plastlister med detaljer därutöver tillkommer extra kostnad per påbörjad meter.

 Väggkonsoll för utomhusdel

Ingår med gummikuddar som vibrationsdämpare

 Markstativ för utomhusdel

Ingår ej, finns som tillval

Fotnoter

* Luftmiljöbutiken förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd som eventuellt kan krävas för att installationen ska kunna utföras. Vi eventuellt krav från tredjepart efter utförd installation komma med krav på demontering av anläggningen, frånsäger sig Luftmiljöbutiken allt kostnadsansvar som uppstår i samband med demontering och eller återställande av väggar och fasad. Alla kostnader faktureras dig som kund.

**För rotavdrag behöver Luftmiljöbutiken köparens personnummer och fastighetsbeteckning alt. brf. org-nr. samt lgh-nr. Om Skatteverket avslår hela eller delar av ansökt utbetalning för rotavdrag, förbinder sig köparen att omgående slutbetala fakturans resterande belopp till Luftmiljöbutiken.

***Om installation behöver göras på högre höjd, kontakta Luftmiljöbutiken

****Vid tjockare vägg eller material som ej ingår, kontakta Luftmiljöbutiken

***** Vi kan tillhandahålla behörig elektriker, kontakta Luftmiljöbutiken

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.