Det droppar vatten om min inomhusdel vid kyldrift

När det är varmt kombinerat med hög luftfuktighet hinner inte alltid vattnet rinna undan i från innedelens kondenstråg eller så rycks kondensvattnet loss från kylbatteriet och "spottar" ut genom utblåset. Om man inte använt kylläget på länge så kan innedelens kylbatteri vara fullt med damm och det sköljs då ned i tråget och kan då sätt igen avloppet.

Här är några snabba tips på vad du kan göra själv om det droppar vatten från din innedel.

  1. När det är så här extremt fuktigt så hinner inte alltid kondensvattnet rinna undan i samma takt som det bildas. Om aggregatet varit avstängt och du startar det ställ då in en högre temperatur typ 24 grader i början och en lägre fläkthastighet. Du kan senare prova att höja fläkthastigheten och sänka temperaturen när temepraturen i rummet börjat sjunka.
  2. Om anläggningen inte tidigare blivit servad så kan kondensslangen blivit igensatt av damm. Försök att suga/blåsa ren slangen på något sätt, med munnen eller dammsugarn.
  3. Kontrolera att kondensslangen inte är klämd och att den har självfall så vattnet kan rinna ut.

Om du inte får ordning på det så kontakta vår serviceavdelning via vårt kontaktformulär så bokar vi en tid för åtgärd. Till kontaktformulär

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.