Varför utförs inte Timern programmerade händelser vid rätt tidpunkt?

Timeråtgärder utförs enligt WLAN-adapterns klocka. Du kan kontrollera den aktuella WLAN-adapterns datum och tid i applikationen i adapterns inställningar1.

Kontrollera att tidszonen har ställts in korrekt för varje WLAN-adapter.

1 För att gå till ”Tid”-information:

  1. Välj enheten på smartphone-applikationen.
  2. Gå till adapterinställningar (ikonen i övre högra hörnet som ser ut som ett ”kugghjul”).
  3. Välj ”Tid”.
colpar.image_fc4d.dkimg.png 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.