Min enhet har en soptunna på etiketten, vad betyder det?

colpar.textimage_3c84.dkimg.jpeg

Soptunnan på enhetens etikett innebär att elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med osorterat hushållsavfall. 

Plocka aldrig själv isär systemet. Isärplockning av produkten och andra delar måste utföras av en kvalificerad montör enligt gällande lokala och nationella bestämmelser.

Produkten och dess avfall måste omhändertas på lämpligt sätt för återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Genom att se till att denna produkt bortskaffas korrekt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.