Hur avbryter jag funktionen WPS-ihopparning på WLAN-adaptrar?

Håll nere [SETUP]-knappen i 3 sekunder och WPS-ihopparning avbryts.

Uppmärksamma: Denna funktion är inte tillgänglig på WLAN-adapter FW version 2.0.2 eller tidigare. I dylika fall, vänta i ca 2-3 minuter innan WPS-ihopparningen gör en time-out.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.