Varför reagerar inte anläggningen direkt när jag ändrar inställning i appen?

Att ändringarna som görs på smartphoneapplikationen inte går igenom direkt beror på att kommunikationen med styrenheten sker via en server på Internet. Det kan ta ett par minuter innan åtgärden tas emot av adaptern.

Det samma gäller även i motsatt riktning. När enhetens tillstånd har ändrats (till exempel när den infraröda fjärrkontrollen har använts) kan det ta ett par minuter innan åtgärden återspeglas på Daikin Online-styrenhetens smartphoneapplikation. 

När du är i närheten av ditt hemnätverk rekommenderar vi att du loggar ut från ditt Inte hemma-konto för att få en mer omedelbar reaktion på din enhet. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.