Fjärrstyrning för luft-luft värmepumpar via gratisapp i mobiltelefonen. Finns för styrning via sms eller via Wifi och internet